cz en

Chystáme:

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Peru a pod záštitou J.E. paní Liliany de Torres- Muga:
„Mezikulturní dědictví a míšenectví v peruánské hudbě“

při příležitosti 400. výročí úmrtí spisovatele Inky Garcilase de la Vegy, považovaného za prvního peruánsko-španělského kronikáře, vzdělance  a ikonu hispánské a latinskoamerické kulturní konvergence. Peruánská mezzosopranistka Fátima Espinoza de Zavala nás potěší výběrem tradičních písní za doprovodu předního peruánského pianisty Manuela Sáncheze.

30. 9. a 4. 10. 2016
Konzervatoř Jana Deyla, Praha 1